Loading...
Skip to main content
Công chứng di chúc
Thủ tục Công chứng di chúc
Lĩnh vực Lập di chúc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Tổ chức hành nghề công chứng
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản công chứng
Lệ phí 50.000 đồng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc
Cơ sở pháp lý Luật 53/2014/QH13
Thời hạn giải quyết Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
In thủ tục Quay lại
Thành phần hồ sơ - Phiếu yêu cầu công chứng; - Dự thảo di chúc (nếu có); - Bản sao giấy tờ tùy thân; - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp di chúc liên quan đến tài sản đó; - Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến di chúc mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;

- Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc;

- Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó;

Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật công chứng nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng;

- Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu di chúc có người làm chứng.pdf Tải về
2 Mẫu di chúc không có người làm chứng.pdf Tải về
3 Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực.pdf Tải về

Ý kiến bạn đọc

Công chứng di chúc

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 4655
ácdscv