Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn sao lục bản án và quyết định của tòa án
Thủ tục Hướng dẫn sao lục bản án và quyết định của tòa án
Lĩnh vực Sao trích lục bản án
Đối tượng thực hiện Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án
Cơ quan thực hiện Tòa án nhân dân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thời hạn giải quyết 1 tuần
In thủ tục Quay lại
Thành phần hồ sơ - Đơn sao lục án (theo mẫu). - Bản sao giấy CMND.

Trình tự thực hiện

HƯỚNG DẪN SAO LỤC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

1. Đối tượng áp dụng

Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.

2. Hồ sơ cần thiết

- Đơn sao lục án (theo mẫu).

- Bản sao giấy CMND.

3. Thời gian giải quyết

Trong một tuần làm việc.  

4. Địa điểm tiếp nhận

Trụ sở Tòa án nhân dân nơi xin sao lục.

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Hướng dẫn sao lục bản án Tải về

Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn sao lục bản án và quyết định của tòa án

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 28878
Up to Top