Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.622

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.533

Hình sự

5.017

Dân sự

11.526

Hôn nhân và gia đình

200

Kinh doanh thương mại

36

Hành chính

23

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

286

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv