Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.009

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

785

Hình sự

2.895

Dân sự

6.958

Hôn nhân và gia đình

135

Kinh doanh thương mại

24

Hành chính

13

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

198

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv