Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

(01/11/2018 15:07)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11/2018

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và cán bộ tiếp công dân tháng 11/2018 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/11/2018

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

08/11/2018

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

03

15/11/2018

Nguyễn Văn Hòa

Phó Chánh án

04

22/11/2018

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

05

29/11/2018

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY:

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Thư ký

02

02/11/2018

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

03

05/11/2018

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

04

06/11/2018

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

05

07/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Thư ký

06

08/11/2018

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

07

09/11/2018

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

08

12/11/2018

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

09

13/11/2018

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

10

14/11/2018

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

11

15/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Thư ký

12

16/11/2018

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

13

19/11/2018

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

14

20/11/2018

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

15

21/11/2018

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

16

22/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Thư ký

17

23/11/2018

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

18

26/11/2018

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

19

27/11/1018

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

20

28/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Thư ký

21

29/11/2018

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

22

30/11/2018

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

Địa điểm: Phòng tiếp dân tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: Buổi sáng từ: 07h đến 11h00h

        Buổi chiều từ: 13h đến 17h00h


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 7
cdscv