Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

(12/11/2018 10:16)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Hòa

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Tửu

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

Thứ Hai
Ngày 12/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Thứ Ba
Ngày 13/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Thứ Tư
Ngày 14/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Chiều

Họp HĐND tỉnh Vĩnh Long

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Thứ Năm
Ngày 15/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại trụ sở làm việc

Thứ Sáu
Ngày 16/11

Sáng

Đi công tác thị xã

Bình Minh

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Xét xử tại trụ sở làm việc

Xét xử tại trụ sở làm việc

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
Ngày 17/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 18/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 70
cdscv