Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

(03/12/2018 15:15)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 03 tháng12 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Hòa

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Tửu

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

Thứ Hai
Ngày 03/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 04/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 05/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 06/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 07/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
Ngày 08/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 09/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 6
cdscv