Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long

(09/01/2020 13:49)

Ngày 09/01/2020, TAND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao, Nguyên Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Mai Văn Nam, Trưởng phòng địa phương Vụ tổ chức cán bộ TAND tối cao.

Về phía địa phương có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh: Công an, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự,…

Về phía TAND tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo TAND cấp huyện.

Trong năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long thụ lý 8.037 vụ việc, giải quyết 7.302 vụ việc, đạt tỷ lệ 90.9%. Trong đó, TAND cấp tỉnh thụ lý 898 vụ việc, giải quyết 806 vụ việc, đạt tỷ lệ 89.8%; TAND cấp huyện thụ lý 7.139 vụ việc, giải quyết 6.496 vụ việc, đạt tỷ lệ 91%.

Nhìn chung công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ án tham nhũng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội là tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, đảm bảo tác dụng cải tạo, giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Đối với công tác giải quyết án dân sự, TAND hai cấp của tỉnh luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Các Tòa án đã tổ chức hòa giải thành các vụ việc dân sự, đối thoại thành các vụ án hành chính tổng số 3.609/6.052 vụ việc, đạt tỷ lệ 60%. Chất lượng hòa giải các vụ việc dân sự luôn được đảm bảo, không có quyết định hòa giải thành nào bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đối với công tác giải quyết án hành chính, TAND tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, nên nhiều vụ án sau khi đối thoại, các bên đã thống nhất cách thức giải quyết và người khởi kiện đã rút đơn khởi kiện. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã thực hiện tốt Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về giải quyết các vụ án hành chính với nhiều giải pháp thiết thực, qua đó tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính năm 2019 tăng hơn so với năm 2018 (tăng 34.7%), hoàn thành chỉ tiêu xét xử án hành chính mà TAND tối cao quy định.

TAND hai cấp đã tổ chức được 119 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu 20 vụ. TAND hai cấp đã công bố 3.512 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao. Các bản án, quyết định của TAND hai cấp đã công bố đều được nhân dân đồng thuận cao,...

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội Nghị

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2020 TAND tỉnh Vĩnh Long đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Thực hiện tốt 14 giải pháp của TAND tối caoChỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 09/01/2020 của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ; tiếp tục tổ chức tốt và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử,...

image

Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong năm 2019; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự phối hợp trong công tác của các cơ quan, ban ngành hữu quan đối với TAND tỉnh Vĩnh Long và đồng thời nhấn mạnh: nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống TAND là rất nặng nề, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long cần phải thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng, các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế tối đa án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; tăng cường công tác hòa giải các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công bố kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án trên Công thông tin điện tử; làm tốt công tác nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chánh án TAND tối cao tại hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020.

image

Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao những kết quả đạt được của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2019. Đồng thời đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của tập thể Ban cán sự đảng, người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong khối nội chính với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết phong trào Thi đua - khen thưởng, công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Chánh án TAND tối cao, đồng chí Mai Văn Nam, Trưởng phòng địa phương Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 1861/QĐ-TCCB ngày 18/12/2019 của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Lâm Văn Năm, sinh năm 1970, Thẩm phán Trung cấp, Chánh án TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long.

image

Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long

Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TAND tối cao đề nghị đồng chí Lâm Văn Năm tiếp tục nghiên cứu về chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của TAND tỉnh, nổ lực phấn đấu hơn nữa, làm tốt vai trò tham mưu cho Chánh án, cùng với Chánh án xây dựng tập thể đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lâm Văn Năm đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tín nhiệm đề nghị Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Lâm Văn Năm mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các đồng chí đồng nghiệp tạo điều kiện để bản thân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời đồng chí Lâm Văn Năm cũng hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt công tác tham mưu cho đồng chí Chánh án trong mọi lĩnh vực công tác, bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành cương lĩnh điều lệ Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức hệ thống TAND, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tuyệt đối phục tùng sự phân công của tổ chức, chung vai sát cánh cùng với cán bộ công chức để quyết tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xét xử các loại án nhằm xây dựng hệ thống Tòa án ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh Hội nghị:

image

Đồng chí Mai Văn Nam, Trưởng phòng địa phương Vụ tổ chức cán bộ TANDTC đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long

image

Đồng chí Nguyễn Văn Tửu, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

image

Đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua năm 2020

image

Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2019.

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” Tòa án nhân dân cho các cá nhân.

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các cá nhân.

Minh Nhân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 47
cdscv