Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Đảng viên đầu năm 2020

(03/02/2020 07:34)

Ngày 31/01/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đảng viên đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long; các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy và cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; dự thảo Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2020; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Trong năm 2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các Chi bộ trực thuộc đảng bộ đã thực hiện tốt công giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đảng viên và quần chúng. Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo 04/04 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022; lãnh đạo 04/04 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn: năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập thể đơn vị được tặng cờ thi đua Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh,...

image

Đồng chí Vương Minh Tâm, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong phần thảo luận về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong năm 2019 để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo; đồng thời, các đại biểu đóng góp một số chỉ tiêu chủ yếu và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020.

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao quyết định công nhận tập thể Chi bộ Dân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định khen thưởng cho 01 tập thể Chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

image

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đệ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao quyết định công nhận đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Minh Nhân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 52
cdscv