Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.328

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

797

Hình sự

2.998

Dân sự

7.156

Hôn nhân và gia đình

140

Kinh doanh thương mại

24

Hành chính

13

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

199

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv