Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

22.627

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.950

Hình sự

6.283

Dân sự

13.789

Hôn nhân và gia đình

219

Kinh doanh thương mại

40

Hành chính

26

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

319

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv