Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Nguyễn Văn Ngừng
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà VinhPhó Chánh án

Image
Lâm Văn Năm
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh LongPhó Chánh án

Image
Cao Văn Lạc
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh LongPhó Chánh án

Image
Sơn Nữ Phà Ca
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Longcdscv