Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Nguyễn Hoàng Đệ
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh LongPhó Chánh án

Image
Nguyễn Văn Tửu
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh LongPhó Chánh án

Image
Nguyễn Văn Ngừng
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinhcdscv