Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17.01 - 23.01.2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 23 tháng 01 năm 2022)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Lâm Văn Năm

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Cao Văn Lạc

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Sơn Nữ Phà Ca

Thứ Hai
17/01/2022

Sáng

Đi công tác tại TAND huyện Mang Thít

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác tại TAND huyện Mang Thít

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
18/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND thị xã Bình Minh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND thị xã Bình Minh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
19/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND huyện Bình Tân

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại TAND huyện Bình Tân

Thứ Năm
20/01/2022

Sáng

Đi công tác tại TAND huyện Trà Ôn

Đi công tác tại TAND huyện Trà Ôn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác tại TAND huyện Trà Ôn

Đi công tác tại TAND huyện Trà Ôn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
21/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ Bảy
22/01/2022

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
23/01/2022

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv