Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24.02.2020 ĐẾN NGÀY 01.3.2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 3 năm 2020)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Lâm Văn Năm

Thứ Hai
24/02/2020

Sáng

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Chiều

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Đi công tác tại TAND huyện Long Hồ

Thứ Ba

25/02/2020

Sáng

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Chiều

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Đi công tác tại TAND huyện Tam Bình

Thứ Tư
26/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
27/02/2020

Sáng

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Chiều

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Đi công tác tại TAND

thị xã Bình Minh

Thứ Sáu
28/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
29/02/2020

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
01/3/2020

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv