Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7.2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2020

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 7/2020 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

02/7/2020

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

09/7/2020

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

03

16/7/2020

Lâm Văn Năm

Phó Chánh án

04

23/7/2020

Cao Văn Lạc

Phó Chánh án

05

30/7/2020

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

01

01/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

02

02/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

03/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

04

06/7/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

05

07/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

06

08/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

07

09/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

08

10/7/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

09

13/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

10

14/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

11

15/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

12

16/7/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

13

17/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

14

20/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

15

21/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

16

22/7/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

17

23/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

24/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

19

27/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

20

28/7/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

21

29/7/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

22

30/7/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

23

31/7/2020

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.


cdscv