Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2023

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 5/2023 như sau:

1. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

04/5/2023

Nguyễn Văn Ngừng

Chánh án

02

11/5/2023

Lâm Văn Năm

Phó Chánh án

03

18/5/2023

Cao Văn Lạc

Phó Chánh án

04

25/5/2023

Sơn Nữ Phà Ca

Phó Chánh án

2. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

01

04/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

02

05/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

03

08/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

04

09/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

05

10/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

06

11/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

07

12/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

08

15/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

09

16/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

10

17/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

11

18/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

12

19/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

13

22/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

14

23/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

15

24/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

16

25/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

17

26/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

18

29/5/2023

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

19

30/5/2023

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

20

31/5/2023

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.