Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2021

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2021

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 5/2021 như sau:

1. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

06/5/2021

Nguyễn Văn Ngừng

Chánh án

02

13/5/2021

Lâm Văn Năm

Phó Chánh án

03

20/5/2021

Cao Văn Lạc

Phó Chánh án

04

27/5/2021

Sơn Nữ Phà Ca

Phó Chánh án

2. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

01

04/5/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

02

05/5/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

06/5/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

04

07/5/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

05

10/5/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

06

11/5/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

07

12/5/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

08

13/5/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

09

14/5/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

10

17/5/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

11

18/5/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

12

19/5/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

13

20/5/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

14

21/5/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

15

24/5/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

16

25/5/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

17

26/5/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

27/5/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

19

28/5/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

20

31/5/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.


cdscv