Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4/2021

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4 NĂM 2021

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 4/2021 như sau:

1. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/4/2021

Nguyễn Văn Ngừng

Chánh án

02

08/4/2021

Lâm Văn Năm

Phó Chánh án

03

15/4/2021

Cao Văn Lạc

Phó Chánh án

04

22/4/2021

Sơn Nữ Phà Ca

Phó Chánh án

05

29/4/2021

Nguyễn Văn Ngừng

Chánh án

2. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

01

01/4/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

02

02/4/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

05/4/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

04

06/4/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

05

07/4/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

06

08/4/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

07

09/4/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

08

12/4/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

09

13/4/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

10

14/4/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

11

15/4/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

12

16/4/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

13

19/4/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

14

20/4/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

15

22/4/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

16

23/4/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

17

26/4/2021

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

27/4/2021

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

19

28/4/2021

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

20

29/4/2021

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.


cdscv