Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02/2020

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 02/2020 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

06/02/2020

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

13/02/2020

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

03

20/02/2020

Lâm Văn Năm

Phó Chánh án

04

27/02/2020

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

01

03/02/2020

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

02

04/02/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

05/02/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

04

06/02/2020

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

05

07/02/2020

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

06

10/02/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

07

11/02/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

08

12/02/2020

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

09

13/02/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

10

14/02/2020

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

11

17/02/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

12

18/02/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

13

19/02/2020

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

14

20/02/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

15

21/02/2020

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

16

24/02/2020

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

17

25/02/2020

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

26/02/2020

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

19

27/02/2020

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

20

28/02/2020

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.


cdscv