Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10/2019

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 10/2019 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

03/10/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

10/10/2019

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

03

17/10/2019

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

04

24/10/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

05

31/10/2019

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/10/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

02

02/10/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

03/10/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

04

04/10/2019

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

05

07/10/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

06

08/10/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

07

09/10/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

08

10/10/2019

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

09

11/10/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

10

14/10/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

11

15/10/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

12

16/10/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

13

17/10/2019

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

14

18/10/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

15

21/10/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

16

22/10/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

17

23/10/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

24/10/2019

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

19

25/10/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

20

28/10/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

21

29/10/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

22

30/10/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

23

31/10/2019

Võ Đức Hoài Mi

Thư ký

Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07 giờ đến 11h giờ.

Buổi chiều từ: 13 giờ đến 17h giờ.


cdscv