Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3/2019

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và cán bộ tiếp công dân tháng 3/2019 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

07/3/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

14/3/2019

Nguyễn Văn Hòa

Phó Chánh án

03

21/3/2019

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

04

28/3/2019

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY:

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

02

04/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

03

05/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

04

06/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

05

07/3/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

06

08/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

07

11/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

08

12/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

09

13/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

10

14/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

11

15/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

12

18/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

13

19/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

14

20/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

15

21/3/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

16

22/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

17

25/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

18

26/3/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

19

27/3/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

20

28/3/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

21

29/3/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

Địa điểm: Phòng tiếp dân tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: Buổi sáng từ: 07h đến 11h00h

        Buổi chiều từ: 13h đến 17h00h

 


cdscv