Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4/2019

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 4/2019 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

04/4/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

11/4/2019

Nguyễn Văn Hòa

Phó Chánh án

03

18/4/2019

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

04

25/4/2019

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

01/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

02

02/4/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

03

03/4/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

04

04/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

05

05/4/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

06

08/4/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

07

09/4/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

08

10/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

09

11/4/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

10

12/4/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

11

16/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

12

17/4/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

13

18/4/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

14

19/4/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

15

22/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

16

23/4/2019

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thư ký

17

24/4/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

18

25/4/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

19

26/4/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

Địa điểm: Phòng tiếp dân tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: Buổi sáng từ: 07h đến 11h00h

        Buổi chiều từ: 13h đến 17h00h


cdscv