Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6/2019

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Tòa án nhân nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân tháng 6/2019 như sau:

I. LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀO NGÀY THỨ 5 HÀNG TUẦN

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

06/6/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

02

13/6/2019

Nguyễn Văn Tửu

Phó Chánh án

03

20/6/2019

Nguyễn Văn Ngừng

Phó Chánh án

04

27/6/2019

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án

II. CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN HÀNG NGÀY

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức vụ

01

03/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

02

04/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

03

05/6/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

04

06/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

05

07/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

06

10/6/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

07

11/6/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

08

12/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

09

13/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

10

14/6/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

11

17/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

12

18/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

13

19/6/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

14

20/6/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

15

21/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

16

24/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

17

25/6/2019

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký

18

26/6/2019

Võ Minh Nhân

Thẩm tra viên

19

27/6/2019

Hồ Thanh Tòng

Thư ký

20

28/6/2019

Đỗ Thị Bích Liễu

Thẩm tra viên

Địa điểm: Phòng tiếp dân - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian: Buổi sáng từ: 07h đến 11h00h.

         Buổi chiều từ: 13h đến 17h00h.


cdscv