Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 125 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Huỳnh Thị Thu Hà: T/c HĐ tín dụng và HĐ mua bán hàng hóa. TAND Tỉnh Vĩnh Long 17/12/2018 00:00
2 Dương Thị Ngọc Ngân – Phạm Thị Thuận: T/c tiền hụi TAND Tỉnh Vĩnh Long 04/12/2018 00:00
3 Ngân hàng đầu tư – Trần Tấn Lộc: T/c HĐ tín dụng TAND Tỉnh Vĩnh Long 01/12/2018 00:00
4 Thái Văn Hí – UBND tỉnh Vĩnh Long “KK QĐHC” TAND Tỉnh Vĩnh Long 30/11/2018 00:00
5 Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Trương Văn Lành: T/c HĐ tín dụng TAND Tỉnh Vĩnh Long 30/11/2018 00:00
6 Nguyễn Huy Cường: Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Vĩnh Long 29/11/2018 00:00
7 Ngân hàng đầu tư – Trần Tấn Lộc: T/c HĐ tín dụng TAND Tỉnh Vĩnh Long 28/11/2018 00:00
cdscv