Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 739 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
15 Nguyễn Kim Đào – Nguyễn Hữu Phước: T/c QSD đất. TAND Tỉnh Vĩnh Long 09/07/2019 07:30
16 Bị cáo Hồ Thanh Hoàng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Vĩnh Long 09/07/2019 07:30
17 Bị cáo Huỳnh Ngọc Thái: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Vĩnh Long 09/07/2019 07:30
18 Bị cáo Nguyễn Phan Phi Long: Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Vĩnh Long 08/07/2019 07:30
19 Cty TNHH ADC – Ngô Văn Thiện “T/c HĐ mua bán” TAND Tỉnh Vĩnh Long 06/07/2019 07:30
20 Bị cáo Châu Văn Tuấn: chứa chấp tài sản… mà có TAND Tỉnh Vĩnh Long 05/07/2019 07:30
21 Bị cáo Trương Thị Pha: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Vĩnh Long 05/07/2019 07:30
cdscv