Skip to main content
 • Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội và một số vướng mắc (24/03/2019 08:14:15)

  Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại phạm tội là quy định mới lần đầu tiên được quy định tại Điều 87 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015).


 • Hiến pháp 2013 với vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước (23/03/2019 21:26:40)


 • Nguyên đơn bị đình chỉ giải quyết vụ án do không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản có được khởi kiện lại ? (22/03/2019 14:03:08)


 • Giải pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm phạm tình dục trẻ em? (20/03/2019 08:10:01)


 • Về xét giảm thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ (17/03/2019 09:05:36)


 • Về hành vi quan hệ tình dục khác (15/03/2019 08:00:51)


 • Yếu tố lỗi ảnh hưởng đển tỉ lệ tài sản được chia khi vợ chồng ly hôn (13/03/2019 09:00:34)


 • Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (12/03/2019 15:30:09)


 • Quyền của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (12/03/2019 09:00:10)


 • Chấm dứt việc nuôi con nuôi, những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tại Tòa án (11/03/2019 14:30:52)


cdscv