Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

(13/01/2022 15:25)

Ngày 12/01/2022, TAND tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long. Về phía TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, Lãnh đạo TAND cấp huyện thuộc tỉnh, Lãnh đạo Tòa chuyên trách, Phòng chức năng thuộc TAND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ.

image

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Theo báo cáo, năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long thụ lý 7240 vụ việc; giải quyết 5584 vụ việc, đạt tỷ lệ 77,1%. So với năm 2020, thụ lý giảm 1207 vụ việc, giải quyết giảm 2107 vụ việc. Các vụ việc thụ lý và giải quyết trong năm 2021 giảm do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên các đương sự không thể đến Tòa án nộp đơn khởi kiện, đồng thời Tòa án cũng không thể triệu tập được các đương sự để giải quyết, xét xử các vụ án. Về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ án tham nhũng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Đối với công tác giải quyết án dân sự, TAND hai cấp của tỉnh luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Đối với công tác giải quyết án hành chính, TAND tỉnh luôn chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện nên nhiều vụ án sau khi đối thoại, các bên đã thống nhất cách thức giải quyết và người khởi kiện đã rút đơn khởi kiện. Các Tòa án đã tổ chức hòa giải thành các vụ việc dân sự, đối thoại thành các vụ án hành chính tổng số 2839/4381 vụ việc, đạt tỷ lệ 64,8%. Chất lượng hòa giải các vụ việc dân sự luôn được đảm bảo, không có quyết định hòa giải thành nào bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. TAND hai cấp đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ, do đó chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, TAND tối cao đề ra. Bên cạnh đó, TAND hai cấp đã tổ chức được 108 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố 3.240 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND. Các bản án, quyết định của TAND hai cấp đã công bố đều được nhân dân đồng thuận cao...

Tại hội nghị, TAND hai cấp đã trình bày các tham luận về công tác giải quyết án hình sự, án dân sự, giải pháp, sáng kiến để nâng cao quả trong công tác giải quyết các loại án.

image

Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của TAND hai cấp trong năm 2021. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà TAND hai cấp cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ thống nhất các bộ luật, luật mới liên quan đến hoạt động của Tòa án đảm bảo phát huy hiệu quả trên thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ Thẩm phán trong công tác xét xử, khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức đủ năng lực phẩm chất, bố trí đúng người, đúng vị trí công tác, đúng năng lực sở trường, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, đảm bảo trình độ năng lực công tác ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của tập thể Ban Cán sự Đảng, người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong khối Nội chính với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Chánh án Nguyễn Văn Ngừng trân trọng cảm ơn và tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Trung đối với công tác của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới TAND hai cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương để TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những thành tích đạt được trong năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân thuộc TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long được TAND tối cao khen thưởng, trong đó TAND huyện Trà Ôn được tặng thưởng Cờ thi đua Tòa án nhân dân. Hội nghị đã công bố và trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh Hội nghị:

image

Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long trao Cờ thi đua TAND cho TAND huyện Mang Thít và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Phước Hùng, Chánh án TAND huyện Mang Thít .

image

Đồng chí Sơn Nữ Phà Ca, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua năm 2022.

image

Đồng chí Lê Thành Tân, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận tại Hội nghị.

image

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận tại Hội nghị.

image

Đồng chí Phạm Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Vĩnh Long công bố các quyết định khen thưởng.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND cho các cá nhân.

image

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các cá nhân.

Minh Nhân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 51
cdscv