Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

19.389

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.609

Hình sự

5.246

Dân sự

11.980

Hôn nhân và gia đình

203

Kinh doanh thương mại

38

Hành chính

23

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

289

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv